Passipoularidou’s Weblog

Σεπτεμβρίου 27, 2012

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεόδωρος Στάικος και ο Δημοτικός Σύμβουλος Σακελλάριος Σωτηρίου κατέθεσαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την με αριθ. πρωτ. 6258/21-09-2012 Καταγγελία-Μηνυτήρια Αναφορά τους, με θέμα «Αλλοίωση του αποφασιστικού του επίσημου – απομαγνητοφωνημένου πρακτικού του 13ου Θέματος της 21ης Συνεδρίασης της 1-8-2012 (υπ. αρ. 186/2012 απόφαση) του Δημοτικού Συμβουλίου: “Ενοποίηση τελών ύδρευσης του Δήμου Διονύσου”»,

Filed under: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ — passipoularidou @ 8:21 πμ
Picture

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεόδωρος Στάικος και ο Δημοτικός Σύμβουλος Σακελλάριος Σωτηρίου κατέθεσαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την με αριθ. πρωτ. 6258/21-09-2012 Καταγγελία-Μηνυτήρια Αναφορά τους, με θέμα «Αλλοίωση του αποφασιστικού του επίσημου – απομαγνητοφωνημένου πρακτικού του 13ου Θέματος της 21ης Συνεδρίασης της 1-8-2012 (υπ. αρ. 186/2012 απόφαση) του Δημοτικού Συμβουλίου: “Ενοποίηση τελών ύδρευσης του Δήμου Διονύσου”», της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:
Στην 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου(Δ.Σ)  του Δήμου Διονύσου συζητήθηκε και το θέμα 13 : «Ενοποίηση τελών ύδρευσης του Δήμου Διονύσου». Τα επίσημα πρακτικά του Δ.Σ καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής. 

Από τη σελίδα 138 του οικείου απομαγνητοφωνημένου πρακτικού (συνημμένο 1), προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ, μετά την ψηφοφορία, ανήγγειλε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας λέγοντας επί λέξει: «Το 13ο θέμα της 21ης συνεδρίασης έλαβε ψήφους 18, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 21 ψήφων». 

Δηλαδή, ο πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι δεν ελήφθη απόφαση για το θέμα αυτό, λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης, όπως θεωρούσε το Προεδρείο του Δ.Σ., πλειοψηφίας.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και με τη σχετική δήλωση του Δημάρχου, που αποτυπώνεται στη σελίδα 138 του απομαγνητοφωνημένου πρακτικού (συνημμένο 1) και έχει ως εξής : «Ήθελε 21 ψήφους. Οπότε από αύριο Κε Αντιδήμαρχε, θα πρέπει να βγούνε με τις παλιές τιμές, συν το ΦΠΑ, και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του».

Παρ’ όλα αυτά, στο αντίστοιχο Απόσπασμα πρακτικού (συνημμένο 2) της υπ. αρ. 186/2012 απόφασης του Δ.Σ., στο οποίο, υποτίθεται, θα έπρεπε να αποδίδεται πιστά το αποφασιστικό του πιο πάνω επίσημου – απομαγνητοφωνημένου πρακτικού του υπ’ όψιν θέματος (που, σημειωτέον, τυγχάνει δημόσιο έγγραφο), αυτό (το αποφασιστικό του απομαγνητοφωνημένου πρακτικού) παραποιήθηκε, αλλοιώθηκε ή πλαστογραφήθηκε, δεδομένου ότι στο αποφασιστικό μέρος του εν λόγω Αποσπάσματος πρακτικού αναφέρεται ότι, δήθεν, το υπ’ όψιν θέμα… εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (!!!).

Όπως είναι προφανές, εκτός του Προεδρείου του Δ.Σ., και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που έλαβαν μέρος στη συζήτηση είχαν την πεποίθηση ότι, για το συγκεκριμένο θέμα, απητείτο για την έγκρισή του η αυξημένη πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού (41) των συμβούλων, ήτοι 21 θετικοί ψήφοι. Απόδειξη τούτου αποτελεί το γεγονός ότι, μετά την άνω αναγγελία περί μη λήψης απόφασης, ουδείς των παρισταμένων αντέδρασε και όλοι απεδέχθησαν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, όπως το ανεκοίνωσε στο σώμα το προεδρείο του Δ.Σ.

Εν όψει της ανωτέρω πεποίθησης, οι παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν «χαλαρά», δηλαδή, γνωρίζοντας ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται να συγκεντρωθούν 21 θετικοί ψήφοι, ψήφισαν προκρίνοντας άλλες σκοπιμότητες. 

Παραδείγματος χάριν, διάφοροι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, προκρίνοντας τη σκοπιμότητα της μη διαφοροποίησης από την θέση της παράταξής τους, υπερψήφισαν την απόφαση αν και είχαν διαφωνίες, τελούντες, προφανώς, σε πεποίθηση ότι, έτσι κι αλλιώς, δεν πρόκειται να εγκριθεί η προτεινόμενη αλλαγή των τελών ύδρευσης.

Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένα από τα σχετικώς λεχθέντα συμβούλων της πλειοψηφίας στο Δ.Σ, όπως αυτά προκύπτουν από το απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, τα οποία επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω:

1) ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ Θ. (Αντιδήμαρχος): « …τώρα , οι μειώσεις άνω των 300 κυβικών δεν με βρίσκουν σύμφωνη σε σχέση με την ομόφωνη απόφαση που έχει πάρει η Οικονομική Επιτροπή, διότι νομίζω ότι με την τιμολογιακή πολιτική ο Δήμος πρέπει να περνάει και ένα μήνυμα οικονομίας» ,επίσης κλείνοντας την τοποθέτησή της αναφέρει «… εγώ για το Διόνυσο προτείνω να υιοθετηθεί η πρόταση του τοπικού μας συμβουλίου που έχει καταθέσει έγκαιρα. Με αυτό το τιμολόγιο επέρχονται μειώσεις σε μεγάλη μερίδα δημοτών. Ο Διόνυσος να παραμείνει με το δικό του τιμολόγιο, το οποίον υπερκάλυπτε την ανταποδοτικότητα των εξόδων».   (βλέπετε συνημ.1 – σελ.107,108 των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών )

2) ΛΙΤΣΑΣ ΑΘ. (Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας): Κλείνοντας την τοποθέτησή του ανέφερε (βλέπετε συνημ.1 – σελ. 110, 111 των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών) «… Εν πάση περιπτώσει εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τον Κο Πέππα είναι αν με την πρόταση την καινούργια έχουμε μείωση των εσόδων του Δήμου. Αν έχουμε μείωση των εσόδων του Δήμου εγώ δεν θα το ψηφίσω. Και καθώς επίσης δεν θα ψηφίσω αν από τα 300 και πάνω δεν ανέβει η τιμή στα τρία ευρώ. Είναι δυνατόν αυτός που κάνει κατανάλωση 300… Ή θα ποτίζει το γκαζόν ή τις πισίνες τι προσφέρει το γκαζόν; Ναι αλλά εντάξει, αυτός που έχει θα πληρώσει. Τι προσφέρει το γκαζόν δηλαδή; Εδώ στον Αγ. Στέφανο που δεν έχουν ούτε γκαζόν ούτε τίποτα, πρέπει να πληρώσει το ίδιο; Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι αυτό δεν θα το ψηφίσω αν δεν ικανοποιηθούν αυτά τα δύο αιτήματά μου». (Ενημερωτικά σημειώνεται ότι δεν υπήρξε καμία τροποποίηση).

3) ΦΕΡΜΕΛΗ Λ.  (Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας): Ψηφίζοντας λέει «Ναι, αν και πιστεύω ότι η κατανάλωση πάνω από 300 κυβικά έπρεπε να ήταν στα 3,00 ευρώ, όπως ήταν η αρχική εισήγηση της Υπηρεσίας» (βλέπετε συνημμένο 1- σελ. 136 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Εξ άλλου, όπως είναι αυτονόητο, σε όλους τους παρόντες στη συνεδρίαση του Δ.Σ. (και εις εμάς) δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι δεν ελήφθη απόφαση και ότι τα τέλη ύδρευσης για το 2012 θα παραμείνουν τα ίδια με αυτά του 2011. Άλλωστε, κατά τα ήδη προεκτεθέντα, αυτό ανεκοίνωσε και ο Δήμαρχος μετά την ψηφοφορία, δίδοντας επί τόπου εντολή στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο να βγουν οι λογαριασμοί με τις «παλιές τιμές» (βλέπετε σελ. 138 συνημμένου 1)

Με αυτό τον τρόπο, όσοι είχαν ενστάσεις κατά της επιχειρούμενης ρύθμισης των Τελών Ύδρευσης, μεταξύ των οποίων και ημείς, έμειναν εφησυχασμένοι ότι δεν ελήφθη σχετική απόφαση. 

Εν τοιαύτη περιπτώσει, η αλλοίωση του αποφασιστικού του εν θέματι απομαγνητοφωνημένου πρακτικού είχε σαν αποτέλεσμα, καίτοι το επιθυμούσαμε, να μας αποστερήσει, ουσιαστικά, από κάθε δυνατότητα εμπρόθεσμης προσβολής της σχετικής «απόφασης», όπως η «απόφαση» αυτή διαπλάστηκε (εκ των υστέρων και παράνομα) με το αλλοιωμένο Απόσπασμα Πρακτικού, αφού, όπως είναι φυσικό, δεν διενοούμεθα ότι μπορεί να γίνει τέτοιου είδους «λαθροχειρία». 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι :

1) Κατά τη σύνταξη του σχετικού Αποσπάσματος πρακτικού (συνημμένο 2), υπήρξε, αναμφίβολα, «λαθροχειρία» ολκής, με την οποία, εκ των υστέρων,  παράνομα και σκόπιμα παραποιήθηκε το αντίστοιχο επίσημο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό (συνημμένο 1) σε ό,τι αφορά το αποφασιστικό της εν θέματι απόφασης.

2) Οι δημοτικοί σύμβουλοι (μεταξύ των οποίων και εμείς) που συμμετείχαν στη συνεδρίαση τελούσαν εν πεποιθήσει ότι δεν θα ελαμβάνετο απόφαση, διότι δεν θα υπήρχε η αναγκαία ενισχυμένη πλειοψηφία των 21 ψήφων, και έτσι, πολλοί εξ αυτών, ψήφισαν «χαλαρά», προκρίνοντας άλλες σκοπιμότητες, και δεν εξέφρασαν δια της αρνητικής των ψήφου την πραγματική βούληση και αντίθεσή τους, όπως θα την εξέφραζαν εάν τελούσαν σε πεποίθηση ότι δεν απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των 21 ψήφων.

3) Η πιο πάνω «λαθροχειρία», στην ουσία, στέρησε τους έχοντες αντιρρήσεις (δηλαδή και εμάς) από κάθε δυνατότητα προσβολής της επιχειρούμενης ρύθμισης, όπως αυτή διαπλάστηκε με το ( πλαστό κατά περιεχόμενο) αποφασιστικό του Αποσπάσματος πρακτικού της 186/2012 απόφασης του Δ.Σ.

Εν όψει όλων των προεκτεθέντων, καταγγέλλουμε ενώπιον Σας τη πιο πάνω παρανομία και παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργειές Σας στην κατεύθυνση εφαρμογής της νομιμότητας και επιβολής των προβλεπομένων από τη νομοθεσία αντιστοίχων ποινικών κυρώσεων κατά παντός υπευθύνου.

Advertisements

Σχολιάστε »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: