Passipoularidou’s Weblog

Οκτώβριος 28, 2012

ΔΉΜΟΣ ΔΙΟΝΎΣΟΥ–Κ.Κ. ΚΑΛΑΦΑΤΈΛΗ, ΠΈΠΠΑ ΚΑΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΊΟΥ, ΤΙ ΘΑ ΓΊΝΕΙ, ΕΠΊ ΤΈΛΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΑΘΕΣΊΜΩΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ; ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΊ ΓΙΑ ΠΟΛΎ ΑΚΌΜΗ;

Filed under: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ — passipoularidou @ 1:10 μμ
Picture

Κ.Κ.   ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ, ΠΕΠΠΑ ΚΑΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ,

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ;

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΑΚΟΜΗ;

Κατά τη διάρκεια της 23ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 24-9-2012, θέμα 4ο, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Διονύσιος Ζαμάνης κατήγγειλε κακοδιαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου, η οποία προκύπτει από τον χαμηλό τοκισμό τους στην Τράπεζα Πειραιώς.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Νικόλαος Πέππας απήντησε λέγοντας τα εξής:

«Συζητώντας με τον κ. Δήμαρχο έχουμε πει…. να λάβουμε προσφορές και να προχωρήσουμε σε μετακίνησητων χρημάτων αν κρίνουμε ότι υπάρχουν υψηλότερα επιτόκια σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα» (σελ. 70-71 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Ο κ. Δήμαρχος, επιβεβαιώνοντας τα πιό πάνω, είπε τα εξής:

«Απλώς να επαληθεύσω αυτά που είπε και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος… Πάραυτα, υπήρξε και συνεργασία πολλές φορές με τον κ. Καρασαρλή, αναζητήσαμε επιτόκιο καλύτερο. Μας έχει δοθεί, έχουμε πάρει κάποιες προσφορές» (σελ. 71 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

 «Γιατί ο κ. Καρασαρλής, όταν μίλαγα εγώ με την Τράπεζα την Πειραιώς και μου λέει 6,5%…, τον παίρνω τηλέφωνο, ο κ. Καρασαρλής είναι σε μη συστημική τράπεζα, και μου λέει θα σου δώσω 7%» (σελ. 77 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Αναστάσιος Καρασαρλής είπε σχετικά τα εξής:

«Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, και συγχαίρω και τον κ. Ζαμάνη για την επισήμανση και το ενδιαφέρον του για το ζήτημα της διαχείρισης των διαθεσίμων.

Όπως γνωρίζετε, και αν δεν το γνωρίζετε σας το δηλώνω, είμαι διαχειριστής διαθεσίμων της τράπεζας. Δηλαδή ο απόλυτα υπεύθυνος. Συζητάμε με τον Δήμαρχο, του είχα προτείνει και το δέχθηκε και μου λέει πολύ σωστό, διότι έχουμε πελάτη την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, έχουμε δύο Δήμους και έχουν ακριβώς το ίδιο επιτελείο διαχείρισης. Δηλαδή μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ζητάνε τι επιτόκιο δίνουμε για 1, 2, 3 μήνες για το Χ ποσό. Αυτομάτως εγγράφως δίνουμεόλες οι τράπεζες οι οποίες δέχονται τα αιτήματα, και ακολούθως από κλειστές προσφορές γίνεται η επιλογή.

Η αλήθεια, ο Δήμαρχος αναγνωρίζει ότι καθυστέρησε, αλλά και εγώ αναγνωρίζω ότι ήτανε πολύ ζεστός και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον εδώ και 3 μήνες να γίνει η Επιτροπή διαθεσίμων. Πραγματικά τα επιτόκια αυτή τη στιγμή στις συστημικές τράπεζες είναι χαμηλά. Δηλαδή στις τέσσερις μεγάλες δεν δίνουν υψηλά επιτόκια για λόγους ανακεφαλαιοποίησης και για λόγους τάξεως από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή δίνουνε, σήμερα με τηνMARFIN που μιλούσα, έχουμε εδώ και την συνάδελφο, για 2.500.000 ευρώ λέει, Καρασαρλή το πολύ να δώσω 6% για 3 μήνες. Σε μη συστημική. Οι συστημικές πάνω από 5,5% δεν δίνουν αυτή τη στιγμή, η Πειραιώς, η Εθνική, ηEurobank και η Alpha Bank. Άρα, οι μισές τράπεζες έχουμε ευκαιρία, είναι καθ’ όλα εγγυημένες, να μπορέσουμε να εκμεταλλευθούμε τον ανταγωνισμό και να έχουμε πολύ καλύτερες αποδόσεις.

Σας ευχαριστώ πολύ»

 (σελίδες 73-74 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σακελλάριος Σωτηρίου ρώτησε αν φταίει ο κ. Πέππας γιά την καθυστέρηση της μετακίνησης των χρημάτων του Δήμου σε άλλη τράπεζα, με συμφερότερο επιτόκιο, γιά να λάβει την απάντηση του κ. Δημάρχου:

«Όχι, εγώ φταίω κ. Σωτηρίου. Εγώ φταίω.» (σελ. 71 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Μετά την ομολογία του κ. Δημάρχου ότι «του έχει δοθεί καλύτερο επιτόκιο» και ότι «φταίει αυτός» γιά την καθυστέρηση του τοκισμού των χρημάτων του Δήμου με το καλύτερο δυνατόν επιτόκιο, παρενέβη ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αθανάσιος Ροΐδης και τον ρώτησε:

 «Άρα, να αναλάβω την ευθύνη στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να το φέρουμε σαν θέμα; Εντάξει

Ο κ. Δήμαρχος συμφώνησε:

«Το έχω πει στην Υπηρεσία Οικονομικών και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο».

Τότε ο κ. Ροΐδης είπε:

 «Ωραιότατα, κ. Δήμαρχε».

(σελ. 76 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Ακολούθως, ο κ. Δήμαρχος είπε τα εξής:

«Κύριοι, να κάνω την πρότασή μου. Σε συνεννόηση με τον Αντιδήμαρχο αναβάλλεται το θέμα. Μπαίνει στο επόμενοαμέσως… Αναβάλλεται γιά την επομένη συνεδρίαση...»

(σελ. 81 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

Κατόπιν τούτων, κάθ’ ένας θα περίμενε ότι, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ερχόταν σαν θέμα η μετακίνηση των χρημάτων του Δήμου, από την Τράπεζα Πειραιώς σε άλλη τράπεζα, ώστε να επιτευχθεί το μεγαλύτερο δυνατόν επιτόκιο της αγοράς γιά τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου.

Αντ’ αυτού, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κ. Δήμαρχος κατέθεσε ένα έγγραφο με το κάτωθι περιεχόμενο:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Με την αριθμ. 185/2011 απόφασή του το Δ.Σ στις 7/9/2011 αποφάσισε το άνοιγμα λογαριασμού όψεως του Δήμου για την έντοκη κατάθεση των εσόδων σύμφωνα με την προσφορά που υπέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς αφού προηγήθηκε αξιολόγηση των συνολικά έντεκα προσφορών που υποβλήθηκαν.

Με βάση την προσφορά της τράπεζας Πειραιώς  προσφέρθηκε επιτόκιο 5,35% σταθερό για δύο έτη.

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ η τράπεζα με επιστολή της με ημερομηνία 16/9/2011 αφού ευχαρίστησε το Δήμο για την συνεργασία, μας γνωστοποίησε ότι διαμορφώνει το προσφερθέν επιτόκιο από 5,35% σε 5,55% σταθερό για το πρώτο έτος, δηλαδή:

Το 1° έτος 5,55%

Το 2° έτος 5,35%

Με βάση την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ  τα χρηματικά διαθέσιμα του δήμου τοκίζονται με τα παραπάνω επιτόκια.

Ο Δήμος μετά από προγραμματισμό με βάση τις πληρωμές που έπρεπε να γίνουν και τη ροή των εσόδων έκρινε ότι ένα ποσό από τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού όψεως μπορούσε να δεσμευτεί σε προθεσμιακή κατάθεση με σκοπό την επίτευξη καλύτερου επιτοκίου προς όφελος του Δήμου.

Πράγματι ο Δήμος προχώρησε στο κλείσιμο προθεσμιακής κατάθεσης όπως παρακάτω:

Picture

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Δήμος είχε επιπλέον όφελος 92.613,92€

Στις 11/7/2012 που έληξε η τελευταία προθεσμιακή κατάθεση, ζητήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς να μας γνωστοποιηθεί το επιτόκιο προθεσμιακής κατάθεσης. Η τράπεζα μας ενημέρωσε ότι το επιτόκιο προθεσμιακής κατάθεσης γιά το ποσό που μας ενδιέφερε μετά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων διαμορφώθηκε στο 5,05%. Όπως ήταν λογικό ο Δήμος αποφάσισε να μην προχωρήσει σε προθεσμιακή κατάθεση καθόσον το επιτόκιο του λογαριασμού όψεως (5,55%) ήταν μεγαλύτερο του προθεσμιακού (5,05%) γεγονός που αν συνέβαινε θα προκαλούσε ζημιά στο Δήμο όπως παρακάτω:

Picture

Βάσει του πιό πάνω εγγράφου, ο Δήμος φέρεται να αποκόμισε…  όφελος (από 17-10-2011 έως 11-10-2012) της τάξης των 100.000 € (!!!), σύμφωνα με τη…  «λογική» ότι, αν τα χρήματα του Δήμου είχαν κατατεθεί (στην Τράπεζα Πειραιώς πάντοτε) κατά διαφορετικό τρόπο από αυτόν που κατατέθηκαν τελικά, ο Δήμος θα έχανε από τόκους περίπου 100.000 €.

Με την ίδια «λογική», ο κ. Δήμαρχος θα μπορούσε να παρουσιάσει ένα έγγραφο αποκομιδής ακόμη μεγαλυτέρου οφέλους, με το σκεπτικό ότι, αν τα χρήματα του Δήμου δεν είχαν κατατεθεί όπως κατατέθηκαν αλλά σε θυρίδα της Τράπεζας Πειραιώς, ο Δήμος θα έχανε τόκους της τάξης των 700.000 € (!!!).

Το ζήτημα όμως, όπως τέθηκε, δεν είναι η αναζήτηση του οφέλους-ζημίας που θα προέκυπτε από τις διαφορές των επιτοκίων μεταξύ των διαφόρων πιθανών τρόπων κατάθεσης των χρημάτων του Δήμου στην ΙΔΙΑ τράπεζα (εν προκειμένω την Πειραιώς) αλλά η αναζήτηση του ύψους της ζημίας που αναμφισβήτητα υπέστη ο Δήμος, κατά κοινή πάντων διαπίστωση αλλά και ομολογία του ιδίου του κ. Δημάρχου, από την παράλειψη διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών, μεταξύ ΟΛΩΝ των πιστωτικών  ιδρυμάτων του τραπεζικού συστήματος, γιά την αναζήτηση και την εξασφάλιση του συμφερότερου γιά το Δήμο επιτοκίου.

Εδώ, κατ’ αρχήν, έχουμε να κάνουμε με μία αυτοεξευτελιστική δημαρχιακή «κωλοτούμπα», άκρως υποτιμητική της νοημοσύνης του μέσου κοινού ανθρώπου αλλά και περιφρονητική τόσο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ιδίως των συμπολιτευόμενων Πέππα-Καρασαρλή, που είπαν ότι συζήτησαν με τον Δήμαρχο, και αυτός συμφώνησε, γιά την <strong «mso-bidi-font-weight:=»» normal»=»»>μετακίνηση των χρημάτων του Δήμου, από την Τράπεζα Πειραιώς προς την τράπεζα με την καλύτερη προσφορά επιτοκίου) όσο και του Προέδρου του Δ.Σ., που δεσμεύτηκε να φέρει το θέμα της συμφερότερης επιλογής επιτοκίων στο «επόμενο» Δ.Σ. (δηλαδή στο τελευταίο Δ.Σ., στο οποίο κατέθεσε ο κ. Δήμαρχος και το πιό πάνω έγγραφο).

Πέραν όμως της άνω μεθόδευσης, που χαρακτηρίζει τον Κ. Δήμαρχο, από το πιό πάνω έγγραφο που κατέθεσε αυτός στο Δ.Σ. προκύπτουν, «επί της ουσίας», τα εξής:

1. Ότι, με την 185/7-9-2011 απόφαση του Δ.Σ., αποφασίστηκε, αποκλειστικά και μόνον, το άνοιγμα λογαριασμούΟΨΕΩΣ  του Δήμου και όχι προθεσμιακού) στην Τράπεζα Πειραιώς.

2. Ότι η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε προσφορά επιτοκίου λογαριασμού όψεως 5,35% σταθερό γιά  ΔΥΟ (2) έτη.

3. Ότι, μετά τη λήψη της 185/2011 απόφασης του Δ.Σ., δηλαδή αφού το Δ.Σ. είχε εγκρίνει  επιτόκιο λογαριασμού όψεως 5,35%, η Τράπεζα Πειραιώς (καθότι, εκτός από πιστωτικό, τυγχάνει και φιλανθρωπικό ίδρυμα) προσφέρθηκε….  από μόνη της (!!!) να δώσει γιά τον πρώτο χρόνο αυξημένο επιτόκιο 5,55 %.

Δηλαδή, γιά το  πρώτο έτος το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5,55% και γιά το δεύτερο στο 5,35%.

4. Ότι το πρώτο έτος (στο οποίο αντιστοιχεί σταθερό επιτόκιο λογαριασμού όψεως 5,55% ) έληξε στις 7-9-2012 και ότι το δεύτερο έτος (στο οποίο αντιστοιχεί σταθερό επιτόκιο λογαριασμού όψεως 5,35%) άρχισε στις 8-9-2012 και θα λήξει στις 7-9-2013.

Κατόπιν τούτων, είναι προφανή τα κάτωθι:

α. Ότι οι  προθεσμιακές καταθέσεις του Δήμου στην ίδια πιό πάνω τράπεζα (με τα ασύμφορα επιτόκια) έγινανΑΥΘΑΙΡΕΤΑ (χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

β. Ότι, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ (χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), η συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς συμφωνήθηκεΔΙΕΤΟΥΣ (!!!) διάρκειας, με σταθερά επιτόκια 5,55% γιά το 1ο έτος και 5,35% γιά το 2ο έτος.

γ. Είναι ΨΕΥΔΕΣ το αναγραφόμενο στο εν λόγω έγγραφο ότι, δήθεν, η πιό πάνω συμφωνία διετούς συνεργασίας (και με τα πιό πάνω σταθερά επιτόκια λογαριασμού όψεως) έγινε με βάση την 185/7-9-2011 απόφαση του Δ.Σ.

Από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 185/7-9-2011 απόφασης του Δ.Σ. (20η Συνεδρίαση της 7-9-2011, θέμα 7ο) «Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος γιά έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου και κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των συνεννούμενων Δήμων προκύπτει ότι, από πλευράς δημοτικής πλειοψηφίας, ελέχθησαν τότε τα εξής:

ΠΕΠΠΑΣ: «… η συγκεκριμένη προσφορά την λαμβάνουμε υπ’ όψιν μόνο γιά τα χρήματα που είναι κατατεθειμένα στον λογαριασμό όψεως»

(σελίς 88 άνω απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

«Δεν παίρνουμε σήμερα (απόφαση) γιά τα προθεσμιακά. Δεν παίρνουμε για τα προθεσμιακά σήμερα» 

(σελίς 91 άνω απομαγνητοφωνημένων πρακτικών). 

Στη λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων «θα δούμε ποιός θα δώσει το καλύτερο επιτόκιο και θα κινηθούμε» 

(σελίς 89  απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

 

«Όταν έρχεται η<em «mso-bidi-font-style:=»» normal»=»»> ανάγκη γιά την λήξη προθεσμιακών καταθέσεων τότε παίρνουμε προσφορές επιτοκίων» 

(σελίς 89  απομαγνητοφωνημένων πρακτικών). 

«… εγώ θα προσκαλέσω τις παρατάξεις να δημιουργηθεί ένα διαπαραταξιακό όργανο να ελέγξει τις προσφορές».

(σελίς 100 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

«… όταν ξανασυζητήσουμε προσφορές επιτοκίων δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να τις φέρω μέσα στην Οικονομική Επιτροπή και να δουν όλες οι παρατάξεις τις προσφορές που ήρθαν»

(σελίς 102 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ:

 

«Δεν θα αποφασίσουμε σήμερα για το εσαεί. Αυτά που έχουμε θα πάρουμε μία απόφαση και αυτά που έχουν κατατεθεί αλλού θα πάνε στην Τράπεζα Πειραιώς, διότι έχει προσφέρει σήμερα αυτό που ανοίξαμε τις προσφορές το 5,35%. Αύριο κανένας δεν μπορεί να σταματήσει την σκέψη της Διοίκησης του Δήμου να ασχοληθεί για καλύτερο επιτόκιο. Αύριο. Τι θα του πει η Τράπεζα Πειραιώς; Ότι, συγγνώμη δεν μπορεί να πάρεις τα λεφτά σου να τα πας αλλού διότι έχεις μια προσφορά 5,40%; Υπάρχει καμία τέτοια σύμβασις; Είναι ελεύθερη η αγορά.

Τι ζητάμε λοιπόν από εδώ σήμερα; Να εξουσιοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο την Οικονομική Υπηρεσία κατ’ αρχήν να μαζέψει τους λογαριασμούς σε μια τράπεζα, για αύριο. Και η τράπεζα αυτή είναι η Πειραιώς με 5,35%. Τη Δευτέρα, και πολύ σωστά ελέχθησαν εδώ<strong , δεν πρέπει να σταματήσει η αναζήτησις καλύτερης τοποθέτησης, όχι μόνον σε κλειστούς λογαριασμούς αλλά και στον ελεύθερο λογαριασμό που όπως ξέρετε λειτουργούν και πληρώνουμε με επιταγές»

(σελ. 95 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

 

 «….Και θεωρώ ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών αλίμονο αν αφήνουν τα λεφτά λιμνάζοντα να χάνονται. Δεν μπορώ να το φανταστώ, και θεωρώ ότι η πορεία τους δεν τους το επιτρέπει να το κάνουν, Θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε την απόφαση, να πάρουμε ακριβώς αυτό που μας χρειάζεται, να συμφωνήσουμε με την Πειραιώς, που δεν κάνουμε κανένα συμβόλαιο ότι δεν σπάμε κανέναν λογαριασμό αύριο το πρωί να κάνουμε την ανάληψη.»

(σελ. 97 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών).

 

Εν τοιαύτη περιπτώσει, στις 7-9-2011 οι δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν αυτό που ψήφισαν όχι μόνο εν αγνοία τους ότι υπήρχε εξωθεσμική συμφωνία διετούς συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς αλλά νομίζοντας το ακριβώς αντίθετο: Ότι  η Τράπεζα Πειραιώς είναι προσωρινή επιλογή και ότι θα ακολουθήσει η επιλογή των τραπεζών εκείνων που, εκάστοτε, θα προσέφεραν το συμφερότερο γιά το Δήμο επιτόκιο.

Κατά ταύτα, στις 7-9-2011, οι εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής-πλειοψηφίας, παραπλανώντας το Δημοτικό Συμβούλιο ότι, δήθεν, η επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς ήταν προσωρινή, ότι η απόφαση θα ελαμβάνετο μόνο γιά τον λογαριασμό όψεως (δηλαδή γιά ένα ελάχιστο τμήμα χρημάτων του Δήμου) και ότι, «από αύριο» κιόλας, θα αναζητηθούν τα συμφέροτερα επιτόκια της αγοράς, θα συσταθούν προς τούτο «διαπαραταξιακές» και άλλα τέτοια ωραία, κατόρθωσαν να πείσουν τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν αυτό που ψήφισαν.

Ακόμη και στις 24-9-2012 (23η Συνεδρίαση της 24-9-2012), αιφνιδιασμένοι από την καταγγελία Ζαμάνη, έσπευδαν να ζητήσουν «συγγνώμη» γιά το ότι, ένα και πλέον έτος μετά, δεν είχαν κάνει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ και υπήσχοντο στην «επομένη» συνεδρίαση του Δ.Σ., έστω και καθυστερημένα, να «τακτοποιήσουν» το ζήτημα.

Ο κ. Δήμαρχος μάλιστα, έσπευδε να στελεχώσει «από άμβωνος» και την «διαπαραταξιακή» (που θα οριζόταν, υποτίθεται, στο «επόμενο» Δ.Σ.):

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Κυριακόπουλος, Στάικος, Μαγγίνα, Καρασαρλής».

(σελίς 76 απομαγνητοφωνημένων πρακτικού).

Στην «επόμενη» συνεδρίαση, βέβαια, ο κ. Δήμαρχος κατέθεσε στο Δ.Σ. το προπαρατεθέν έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι όλα αυτά ήταν παραμύθια, ότι, ΕΡΗΜΗΝ και κατά ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχει «συμφωνία κάτω από το τραπέζι» (δηλαδή εξωθεσμική) γιά διετή συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και ότι η συνεργασία αυτή λήγει στις 7-9-2013(!!!).

Κατόπιν τούτων, τίθενται τα εξής εύλογα ερωτήματα:

Υποτιθεμένου ότι, πράγματι υπάρχει «συμφωνία» διετούς συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς, όπως προκύπτει βάσει του εγγράφου που κατέθεσε ο κ. Δήμαρχος στο τελευταίο Δ.Σ.:

Ι. ΠΟΙΟΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΡΗΜΗΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ζημιώνοντας, μάλιστα, και το Δήμο με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ);

ΙΙ. Οι κ.κ. Πέππας και Σακελλαρίου, που παραπλανούσαν το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι, μετά την 7-9-2011, θα αναζητούνταν από ΟΛΕΣ  τις τράπεζες τα εκάστοτε συμφερότερα γιά το Δήμο επιτόκια, τι έχουν να πουν;

Είναι συντελεστές ή θύματα της όλης μεθόδευσης;

ΙΙΙ. Κύριε Δήμαρχε. Όταν αναγνωρίζεις ότι καθυστέρησες, όπως λέει ο κ. Καρασαρλής αλλά και παραδέχεσαι ο ίδιος, να αναζητήσεις από ΟΛΕΣ τις τράπεζες τα εκάστοτε συμφερότερα επιτόκια γιά τα χρηματικά υπόλοιπα του Δήμου και, μετά, καταθέτεις ένα χαρτί στο Δημοτικό Συμβούλιο από το οποίο τεκμαίρεται ότι τέτοια δυνατότητα (αναζήτησης των συμφεροτέρων επιτοκίων) δεν υπάρχει, λόγω ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ  ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με την Τράπεζα Πειραιώς που προκύπτει να λήγει στις 7-9-2013, αισθάνεσαι, ναι ή όχι, την υποχρέωση να δώσεις εξηγήσεις, γιατί, γιά πολλοστή φορά, ΠΑΡΑΠΛΑΝΑΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ ΕΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΣ;

IV.      Κ.Κ.   ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ, ΠΕΠΠΑ ΚΑΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ,

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ;

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΑΚΟΜΗ;

 

Advertisements

Σχολιάστε »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: