Passipoularidou’s Weblog

Μαΐου 24, 2016

Παρέμβαση του Δήμου Διονύσου στη διαβούλευση του νομοσχεδίου «Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις»

Filed under: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ — passipoularidou @ 8:39 πμ

Σας παραθέτω την με αριθμό 48/19-4-2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου Αττικής, η οποία 
Εγκρίνει την παρέμβαση του Δήμου Διονύσου στη διαβούλευση του νομοσχεδίου «Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις». (Διαβούλευση του ΥΠ.Α.Π.ΕΝ), με το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Στο Δήμο Διονύσου υπάρχουν οι οικισμοί Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Αγ. Αγγέλων και Ραπεντώσας, δια τους οποίους ευρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4280/2014.
Βάσει των άνω διατάξεων, οι οικισμοί αυτοί:
1.1. Εντάσσονται στην περίπτωση (α) του άρθρου 23 του ν. 3889/2010.
1.2. Εξαιρούνται των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και
1.3. Ανακαλούνται αυτοδικαίως τυχόν πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας για την προστασία οποιωνδήποτε εκτάσεων εντός των ορίων τους, όπως τα όρια αυτά είναι καθορισμένα με τις αντίστοιχες νομαρχιακές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει του ν. δ. 532/1970 και πριν την δημοσίευση του ν. 998/1979.

2. Προς αποφυγή παρερμηνείας των άνω σαφών διατάξεων νόμου, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν οι κάτωθι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις διατάξεων νόμων.


2.1. Η περίπτωση (α) της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως προβλέπεται στο εν θέματι σχέδιο νόμου, να συμπληρωθεί ως εξής:
«α) με πορτοκαλί χρώμα τα όρια των οικισμών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 3 του ν. 4280/2014 και των προεδρικών διαταγμάτων… και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοστεί στο έδαφος».


2.2. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως προβλέπεται στο εν θέματι σχέδιο νόμου, να τροποποιηθεί ως εξής:
«3. Για τις περιοχές που περικλείονται εντός των ορίων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν καταρτίζεται δασικός χάρτης και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με εξαίρεση τους χώρους κοινοχρήστου πρασίνου, πάρκων και αλσών.»


2.3. Η περίπτωση (ζ) της παρ. 6 του ν. 998/79, όπως ισχύει, να συμπληρωθεί ως εξής:
«ζ) Οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 3 του ν. 4280/2014 και των προεδρικών διαταγμάτων …. ρυμοτομικό τους σχέδιο».

3. Περαιτέρω, στο Δήμο Διονύσου υπάρχουν οικισμοί νομίμως προϋφιστάμενοι του έτους 1923, δια τους οποίους δεν έχει καθοριστεί περίγραμμα είτε βάσει π.δ. είτε βάσει νομαρχιακής πράξης, όπως π.χ. οι οικισμοί Σπατατζικίου, Σταμάτας-Σπάτων, Αμυγδαλέζας, Ροδόπολης, κ.ά.
Βάσει του άρθρου 23, παρ. 2, περίπτωση (β) του ν. 3889/2010, σε συνδυασμό προς το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως αυτό τροποποιείται και συμπληρώνεται με το εν θέματι σχέδιο νόμου, για τους πιο πάνω οικισμούς προβλέπεται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, όπως το άρθρο αυτό τροποποιείται και συμπληρώνεται με το εν θέματι σχέδιο νόμου.


Κατ’ αρχήν, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι πρόοδος η πρόβλεψη μέριμνας για την τακτοποίηση των οικισμών οι οποίοι, με υπαιτιότητα της διοίκησης, δεν έχουν ακόμα οριοθετηθεί. Ωστόσο, η άκρως γραφειοκρατική και δαιδαλώδης διαδικασία των άρθρων 23, 24 του ν. 3889/2010, όπως προβλέπεται για τους εν λόγω οικισμούς βάσει του εν θέματι νομοσχεδίου, κρίνεται πρακτικά ανεφάρμοστη και είναι πλέον ή βέβαιον ότι δε θα τελεσφορήσει.


Πρόταση του Δήμου Διονύσου είναι οι οικισμοί αυτοί, μετά τον καθορισμό των ορίων τους από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης (όπως προβλέπεται στο υπό τροποποίηση άρθρο 23 του ν. 3889/2010 βάσει του εν θέματι νομοσχεδίου), να θεωρηθούν ως υπαγόμενοι στην περίπτωση (α) του ιδίου άρθρου.


Άλλωστε, κατά κοινή των πραγμάτων αντίληψη, δεν είναι νοητή η (με οποιοδήποτε πρόσχημα) άνιση μεταχείριση των εν λόγω οικισμών σε σχέση με τους ομοειδείς τους της περίπτωσης (α) της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως αυτό προτείνεται να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί με το εν θέματι σχέδιο νόμου.

4. Ακόμη, στο Δήμο Διονύσου υπάρχουν συγκροτημένοι οικισμοί μεταγενέστεροι του έτους 1923, όπως π.χ. οι οικισμοί Αγ. Θεοδώρων, Τραυλού, Σπίτι-Τρία Πεύκα κ.ά., οι οποίοι, με υπαιτιότητα της Διοίκησης, δεν έχουν ακόμη οριοθετηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, όπως θα έπρεπε, λόγου χάριν με τις διατάξεις του Π.Δ. της 24-4/3-5-1985.
 Είναι εύλογο ότι, και για τους οικισμούς αυτούς, πρέπει να ληφθεί σχετική μέριμνα προκειμένου να υπαχθούν, τουλάχιστον, στην περίπτωση (β) της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 και, οπωσδήποτε, να εφαρμοστεί γι’ αυτούς το άρθρο 24 του ίδιου ως άνω νόμου.
 Εφ’ όσον το υπό διαβούλευση εν θέματι νομοσχέδιο, σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση, αποσκοπεί στην (κατ’ αρχήν) απεμπλοκή-αποσύνδεση του σύνθετου ζητήματος των οικισμών από αυτό των δασικών χαρτών, θεσπιζομένων «δύο ταχυτήτων» κατάρτισής τους (μίας, της ταχύτερης, για τις περιοχές εκτός οικισμών και άλλης, πλέον χρονοβόρας, για τις περιοχές που καταλαμβάνουν οι οικισμοί) η προτεινόμενη ως άνω μέριμνα κρίνεται εκ των ων «ουκ άνευ», δεδομένου ότι, όπως είναι προφανές, η διαδικασία κατάρτισης δασικών χαρτών μέσα σε περιοχές που καταλαμβάνουν και εκτάσεις των πιό πάνω οικισμών θα βαλτώσει συνολικά, λόγω αντιδράσεων των οικιστών τους.


Χαρακτηριστική εν προκειμένω είναι η απόπειρα κατάρτισης δασικού χάρτη στις περιοχές Τραυλού και Σπίτι-Τρία Πεύκα στη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς του Δήμου Διονύσου, όπου οι οικιστές των περιοχών αυτών αντέδρασαν μαζικά, υποβάλλοντας αντιρρήσεις κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, με αποτέλεσμα η διαδικασία να βαλτώσει.

5. Τέλος, στο άρθρο 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, με κίτρινο χρώμα σημειώνονται και τα όρια των πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλεως που έχουν εκπονηθεί και δεν έχουν εγκριθεί. Δηλαδή, σήμερα, οι πιο πάνω περιοχές για τις οποίες έχουν εκπονηθεί πολεοδομικές μελέτες που δεν έχουν αποπερατωθεί, υπάγονται στη διαδικασία του άρθρου 24, όπως αυτό προτείνεται να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί με το εν θέματι σχέδιο νόμου.


Η διάταξη αυτή (που καλύπτει τους πιο πάνω οικισμούς αλλά και, γενικότερα, πλείστες όσες άλλες περιπτώσεις), κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί και η σχετική διατύπωση του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης (β) του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 να διαμορφωθεί ως εξής: «με κίτρινο χρώμα… τα όρια των πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλεως που έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται…. που δεν έχουν ακόμα εγκριθεί».


Η απόφαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σπ. Γιαννουλάτο και τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.


Ο Δήμαρχος Διονύσου


Διονύσιος Ζαμάνης

Advertisements

Σχολιάστε »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: