Passipoularidou’s Weblog

Ιουλίου 9, 2018

Δήμος Διονύσου-Δημοτικά-Παρέμβαση στην από 7-7-2018 ανάρτηση του Στέφανου Μιχιώτη με θέμα: «Παραβιάσεις νομιμότητας στις Σχολικές Επιτροπές (αδιαφάνεια)»

Filed under: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ — passipoularidou @ 6:40 μμ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

by https://dimotisd.blogspot.com/2018/07/7-7-2018.html

Παρέμβαση στην από 7-7-2018 ανάρτηση του Στέφανου Μιχιώτη με θέμα: «Παραβιάσεις νομιμότητας στις Σχολικές Επιτροπές (αδιαφάνεια)»

Από το άρθρο 234 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) προκύπτει ότι κάποια θέματα που αφορούν τα διοικητικά συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του πιο πάνω νόμου που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αν δεν υπάρχει τέτοια ρύθμιση (όπως συμβαίνει με τις Σχολικές Επιτροπές του δήμου), δεν τεκμαίρεται ότι «ισχύουν οι διατάξεις του οικείου δημοτικού συμβουλίου», όπως ανακριβώς ισχυρίζεται ο Στέφανος Μιχιώτης.

Διότι, όπως είναι προφανές, αν ο νομοθέτης ήθελε σε περίπτωση έλλειψης της άνω ρύθμισης (κανονισμού λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής) να ισχύει αυτόματα ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως ισχυρίζεται ο Στέφανος Μιχιώτης), θα το είχε προβλέψει με ρητή διάταξη του νόμου.

Με έρεισμα τον πιο πάνω ανακριβή ισχυρισμό, ο Στέφανος Μιχιώτης είναι φυσικό να οδηγείται και σε ανακριβή συμπεράσματα, όπως π.χ. ότι παρανόμως δεν του χορηγήθηκε ο λόγος στις δύο πρόσφατες συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν ζήτησε να τον λάβει υπό την ιδιότητά του σαν απλός πολίτης.

Και τούτο διότι, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, από καμία διάταξη νόμου δεν προβλέπεται ότι ο πολίτης δύναται να λαμβάνει το λόγο στα Δημοτικά Συμβούλια.

Τέτοια δυνατότητα προβλέφθηκε ειδικά και μόνον στο συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου (αμφιβάλλουμε αν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη πανελληνίως), χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να προβλέπεται από το νόμο.

Συνακόλουθα, θα μπορούσε κάλλιστα ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου να μην προβλέπει τέτοια δυνατότητα και, παρ’ όλ’ αυτά, να είναι σύννομος.

Ούτε, βέβαια, μπορεί να ισχυριστεί κανείς στα σοβαρά ότι, αφού “από την καλή του την καρδιά” το Δημοτικό Συμβούλιο επιτρέπει να λαβαίνει το λόγο ο απλός πολίτης, το ίδιο υποχρεούται να πράξει και η Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με το … νόμο (!!!), όπως θέλει να το εμφανίζει ο Στέφανος Μιχιώτης ακολουθώντας τη «λογική»: Το Δημοτικό συμβούλιο είναι συλλογικό όργανο διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο μιάς Σχολικής Επιτροπής είναι συλλογικό όργανο διοίκησης, άρα το Διοικητικό Συμβούλιο μιας Σχολικής Επιτροπής είναι Δημοτικό Συμβούλιο. (Ο χωροφύλαξ είναι όργανον, το μπουζούκι είναι όργανον, άρα ο χωροφύλαξ είναι μπουζούκι).

Άλλωστε, και τη δικαίωσή του θα επιτύχει και μεγάλες υπηρεσίες θα προσφέρει ο εκλεκτός συνδημότης μας στον τόπο εάν, την επομένη φορά που δε θα του δοθεί ο λόγος σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής, σπεύσει να προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να ακυρώσει τις αντίστοιχες αποφάσεις για παράβαση νόμου, δια τον οποίο τόσο πολύ κόπτεται (και καλά κάνει).

Με την ευκαιρία, θα θέλαμε να ρωτήσουμε το Στέφανο Μιχιώτη αν θα του ήταν πολύ δύσκολο να παύσει, προς στιγμήν, να ασχολείται με τη νομιμότητα και τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα σημαντικά (π.χ. αν του δίνουν ή όχι το λόγο για να αγορεύει στις Σχολικές Επιτροπές) και να μας κάνει τη χάρη ν’ ασχοληθεί και με τα ασήμαντα, όπως π.χ. με τη νομιμότητα και τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την υπόθεση «Νερά του Κρυονερίου», ύψους μόνον 500.000 ευρώ (ψιλοπράγματα), για την οποία κάποιοι μου λένε (αλλά εγώ δεν το πιστεύω) ότι «πέταξε λευκή πετσέτα», επιλέγοντας παράλληλα και μία τακτική συνδυασμού αποσιώπησης του θέματος και συνεχούς παρεμβολής «θορύβων και παρασίτων», δια των μεθόδων «πετάμε τη μπάλα στην εξέδρα» και «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε» (Εδώ δε μας αφήνουν ν΄ αγορεύουμε στις Σχολικές Επιτροπές, με τα «Νερά του Κρυονερίου» θ’ ασχολούμεθα τώρα;).

on Ιουλίου 09, 2018

Advertisements

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 8

Filed under: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ — passipoularidou @ 6:37 μμ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

by  https://dimotisd.blogspot.com/2018/07/8.html

ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 8

Με την υπ’ αρ. 302/20-12-2002 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Κρυονερίου, προβλέφθηκε συμβατική υποχρέωση του ιδιώτη προμηθευτή ύδατος, σύμφωνα με την οποία αυτός υπεχρεούτο σε ανάλυση της ποιότητας του παρεχομένου ύδατος «από αναγνωρισμένο χημείο σε μηνιαία βάση».

Στις 22-9-2004 ελήφθη η υπ’ αρ. 195/2004 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, όπου ο κοινοτικός σύμβουλος Βασίλειος Δημόπουλος διαμαρτύρεται έντονα διότι ο ιδιώτης προμηθευτής «δεν έχει φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας του νερού, όπως υποχρεούται από τη σύμβαση».

Σε κάθε περίπτωση, από κανένα απολύτως στοιχείο δεν προκύπτει ούτε ότι τηρήθηκαν εν προκειμένω οι νόμιμες διατάξεις περί της υποχρέωσης εξασφάλισης της ποιότητας νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση ούτε ότι το νερό που έπιναν οι Κρυονεριώτες ήταν κατάλληλο προς πόση και αβλαβές για την υγεία τους ούτε και ότι, συνεπώς, υπήρξε επαρκής μέριμνα (αν υπήρξε καθόλου) για την αντιμετώπιση από πλευράς Γιάννη Καλαφατέλη των «ενδεχόμενων προβλημάτων δημόσιας υγείας» των κατοίκων, όπως θέλει να το εμφανίζει η Ενωτική Πρωτοβουλία.

Το αντίθετο, προκύπτει ότι υπήρξε από ελάχιστη μέριμνα έως και πλήρης αδιαφορία σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση του οφειλόμενου συμβατικά ως άνω ποιοτικού ελέγχου του νερού από αναγνωρισμένο χημείο σε μηνιαία βάση.

Κατόπιν τούτων, περιμένουμε από το Γιάννη Καλαφατέλη να διαψεύσει τον τότε κοινοτικό σύμβουλο (της παράταξής του αν δεν κάνουμε λάθος) Βασίλειο Δημόπουλο (έστω και τώρα, όψιμα, διότι τότε δεν τον είχε διαψεύσει), δημοσιοποιώντας παράλληλα και τα οικεία πιστοποιητικά καταλληλότητας του νερού (εννοείται, αν υπάρχουν, πράγμα λίαν αμφίβολο).

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σε επόμενη ανάρτηση θα ασχοληθούμε με το ζήτημα του αν η προμήθεια νερού από τον ιδιώτη έγινε, πράγματι, «μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος», πράγμα που προϊδεάζει για την τήρηση (δήθεν) κάποιου είδους μειοδοτικής διαδικασίας με περισσότερους του ενός συμμετέχοντες υποψήφιους ιδιώτες προμηθευτές.

on Ιουλίου 09, 2018

Ιουλίου 6, 2018

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ -ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 7-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΔΗΣ ΤΟΥ.

Filed under: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ — passipoularidou @ 5:56 πμ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 7

by  https://dimotisd.blogspot.com/

Ατυχώς για το Γιάννη Καλαφατέλη, στις 5-4-2007 συνετάγη μία έκθεση της Πόπης Σκαγιά, Εκπροσώπου ΣΕΒΑ, με θέμα τη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Κρυονερίου, η οποία έχει ως εξής:

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το απόσπασμα της παραγράφου 2 της πιο πάνω έκθεσης, βάσει του οποίου:

«Μελετώντας την αγορά και την κατανάλωση, διαπιστώθηκε ότι η αγορά καθώς και η κατανάλωση νερού τα τελευταία τρία χρόνια μειώνεται αντί να αυξάνεται, παρόλο που κάθε χρόνο παρατηρείται αύξηση των υδρομετρητών. Πιθανόν οι ιδιώτες με μεγάλες καταναλώσεις να έχουν καταφύγει σε ιδιωτικές γεωτρήσεις».

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι είναι αναληθής ο ισχυρισμός από πλευράς Γιάννη Καλαφατέλη πως οι ανάγκες της Κοινότητας Κρυονερίου αύξαιναν (και μάλιστα ραγδαία) στο επίμαχο χρονικό διάστημα των ετών 2004, 2005, 2006.

Το αντίθετο, μάλιστα, προκύπτει ότι αυτές έβαιναν μειούμενες επειδή κάποιοι μεγάλοι καταναλωτές του Κρυονερίου υδρεύονταν παράνομα, απ’ ευθείας από ιδιωτικές γεωτρήσεις.

Εκτός και αν η πιο πάνω έκθεση είναι ψευδής, οπότε οφείλει η πλευρά του Γιάννη Καλαφατέλη να βγει δημοσίως και να προβεί σε διάψευση του περιεχομένου της.

Τέλος (από τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία τουλάχιστον) δεν προκύπτει η ύπαρξη οποιασδήποτε έγγραφης αρνητικής απάντησης της ΕΥΔΑΠ σε αντίστοιχο έγγραφο αίτημα της Κοινότητας Κρυονερίου για πρόσθετη ενίσχυση του κοινοτικού δικτύου ύδρευσης.

Και, πάντως, αν υπάρχουν τα πιο πάνω έγγραφα (πράγμα πολύ αμφίβολο) η πλευρά του Γιάννη Καλαφατέλη οφείλει να σπεύσει να τα δημοσιοποιήσει άμεσα.

Άλλως, τεκμαίρεται ότι τέτοια έγγραφα δεν υπάρχουν.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Στην επόμενη ανάρτηση θα ασχοληθούμε με το ζήτημα του αν η προμήθεια νερού από τον ιδιώτη εξυπηρέτησε πράγματι το σκοπό της αντιμετώπισης των «ενδεχομένων προβλημάτων δημόσιας υγείας» των κατοίκων του Κρυονερίου, όπως προφασίζονται οι της Ενωτικής Πρωτοβουλίας στην από 22-6-2018 ανακοίνωσή τους προκειμένου να δικαιολογήσουν τ’ αδικαιολόγητα.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΕΡΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 6- «Διαχείριση των υδατικών πόρων  και άλλες διατάξεις»

Filed under: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Uncategorized — passipoularidou @ 5:50 πμ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 6

by https://dimotisd.blogspot.com/

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 1739/1987 «Διαχείριση των υδατικών πόρων  και άλλες διατάξεις»:

«2. Το δικαίωμα χρήσης νερού περιορίζεται στο ανώτατο όριο των πραγματικών αναγκών του δικαιούχου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και το πλεονάζον υπόλοιπο διατηρείται σε εφεδρεία από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία διαχείρισης υδατικών πόρων για την απόδοσή του σε άλλο πρόσωπο για την ίδια ή άλλη χρήση.

Η απόδοσή του σε ίδια ή άλλη χρήση αποφασίζεται από τον αρμόδιο ή τους συναρμόδιους νομάρχες, ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα χρήσης και γνωμάτευσης της αντίστοιχης περιφερειακής υπηρεσίας διαχείρισης υδατικών πόρων

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ίδιου πιο πάνω νόμου 1739/87:

«1. Για την εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για κοινή ωφέλεια, υπό τις προϋποθέσεις αυτού του νόμου, επιτρέπεται αναγκαστική απαλλοτρίωση εδαφών και κάθε είδους κτισμάτων και εγκαταστάσεων. Η απαλλοτρίωση μπορεί να κηρυχθεί κατεπείγουσα.

 1. Για τον ίδιο σκοπό επιτρέπεται η σύσταση δουλειών κάθε είδους και οποιοσδήποτε περιορισμός ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων χρήσης νερού, αφού καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση.
 2. Επιτρέπεται η απαλλοτρίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων υδροληψίας και διανομής υδατικών πόρων για την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών.»

Από τις πιο πάνω διατάξεις νόμου, αποδεικνύεται ότι, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, η Κοινότητα Κρυονερίου, ως νομικό πρόσωπο, είχε (τουλάχιστον) τις εξής ΝΟΜΙΜΕΣ επιλογές:

 • Να υποβάλει αίτηση στη νομαρχία για να πάρειΔΩΡΕΑΝ το πρόσθετο νερό που (φέρεται να) χρειαζόταν από τη συγκεκριμένη (ή και οποιαδήποτε άλλη) γεώτρηση.
 • Να απαλλοτριώσει τη συγκεκριμένη (ή και οποιαδήποτε άλλη) γεώτρηση, έτσι ώστε η υδροληψία να γίνεταιΔΩΡΕΑΝ.
 • Να προβεί σε σύσταση δουλείας γιαΔΩΡΕΑΝ υδροληψία από τη συγκεκριμένη (ή και οποιαδήποτε άλλη) γεώτρηση.

Αυτονόητα, προκύπτουν τα εξής αντίστοιχα ερωτήματα προς τον πρώην κοινοτάρχη Κρυονερίου:

Γιάννη Καλαφατέλη

 • Ζήτησες ποτέ από τη νομαρχία το (πλεονάζον) νερό της συγκεκριμένης (ή και οποιασδήποτε άλλης) γεώτρησης, προκειμένου να το πάρειςΔΩΡΕΑΝ, όπως είχες το νόμιμο δικαίωμα και καθήκον;
 • Προσπάθησες ποτέ να απαλλοτριώσεις τη συγκεκριμένη (ή και οποιαδήποτε άλλη) γεώτρηση, προκειμένου να πάρεις το νερόΔΩΡΕΑΝ, όπως είχες το νόμιμο δικαίωμα και καθήκον;
 • Προσπάθησες ποτέ να συστήσεις δουλεία γιαΔΩΡΕΑΝ υδροληψία από τη συγκεκριμένη (ή και οποιαδήποτε άλλη) γεώτρηση, όπως είχες το νόμιμο δικαίωμα και καθήκον;

Αυτά ώφειλες να είχες πράξει, Γιάννη Καλαφατέλη, αν πράγματι η κοινότητά σου χρειαζόταν πρόσθετο νερό και η ΕΥΔΑΠ είχε πράγματι αρνηθεί να το χορηγήσει.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

Στην επόμενη ανάρτηση θα ασχοληθούμε με τα ερωτήματα:

 • Χρειαζόταν, πράγματι, η Κοινότητα Κρυονερίου πρόσθετο νερό;
 • Ζήτησε ποτέ η Κοινότητα Κρυονερίου πρόσθετο νερό και αρνήθηκε η ΕΥΔΑΠ να το χορηγήσει;

Ιουλίου 3, 2018

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 5

Filed under: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ — passipoularidou @ 6:32 μμ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 5

by  https://dimotisd.blogspot.com/

Κατ’ αρχήν, εν όψει των σχετικών παρεμβάσεων του Στέφανου Μιχιώτη, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι, όπου από πλευράς μας γίνεται αναφορά σε “καταλογισμό”, εννοούμε τον “καταλογισμό ευθυνών” που προκύπτει από το συγκεκριμένο Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο (πως θα μπορούσαμε, άλλωστε, να εννοήσουμε οτιδήποτε άλλο, αφού σημείο αναφοράς της διεξαγόμενης δημόσιας συζήτησης είναι η πιο πάνω πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Συνακόλουθα, όταν λέμε ότι ο καταλογισμός αυτός έχει ήδη αποπερατωθεί, εννοούμε (το αυτονόητο) ότι ο καταλογισμός ευθυνών που προκύπτει από το Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων, έχει, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο στάδιο της όλης διαδικασίας, αποπερατωθεί.

Επ’ ουδενί ισχυριστήκαμε ποτέ ότι ο πιο πάνω καταλογισμός είναι ανεπίδεκτος τροποποίησης ή και ανατροπής. Το αντίθετο μάλιστα,υπογραμμίσαμεέγκαιρα και σε ανύποπτο χρόνο, ότι οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος δικαιούται αντιλόγου και δικαστικής προστασίας.

Συνακόλουθα, ο ισχυρισμός του Στέφανου Μιχιώτη ότι ο Γιάννης Καλαφατέλης πήρε προθεσμία μέχρι το Σεπτέμβριο για υποβολή «εγγράφων εξηγήσεων» (ή οτιδήποτε άλλο), προκειμένου οι «εξηγήσεις» αυτές να συνεκτιμηθούν στα δεδομένα της όλης υπόθεσης, δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ιδικά μας λεγόμενα.

Επί της ουσίας, τώρα, όπως εκτέθηκε στα προηγούμενα, σύμφωνα με το νόμο, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου της γεώτρησης έχει δικαίωμα μόνο περιορισμένης χρήσης των υπόγειων υδάτων που διέρχονται κάτω από αυτό,σύμφωνα πάντα προς τους όρους και περιορισμούς της αντίστοιχης νομαρχιακής απόφασης που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η εξής:

Τα ενδιαφέροντα εν προκειμένω σημεία της πιο πάνω νομαρχιακής απόφασης είναι τα εξής:

 • Η άδεια χρήσης του  νερού ισχύει αποκλειστικά και μόνο για την άρδευση του συγκεκριμένου κτήματος και η διάθεση του νερού απαγορεύεται σε τρίτους (εν προκειμένω την  Κοινότητα).
 • Ο δικαιούχος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί 3 έως 4 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού ετησίως για τη χρονική περίοδο από Απρίλιο μέχρι Σεπτέμβριο.
 • Η απόφαση άδειας χρήσης νερού γνωστοποιήθηκε και στην Κοινότητα Κρυονερίου.

Συμπερασματικά, ο ιδιώτης ιδιοκτήτης του ακινήτου της γεώτρησης είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί περιορισμένη ποσότητα νερού και μόνο για την άρδευση του κτήματός του.

Η πλευρά του Γιάννη Καλαφατέλη, εμμέσως πλην σαφώς, ισχυρίζεται ότι, εν όψει της ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης των αυξανόμενων αναγκών ύδρευσης της Κοινότητας, η παράνομη αγορά νερού από τον ιδιώτη αποτελούσε μονόδρομο, πράγμα που όμως, όπως θα εξηγηθεί στην επόμενη ανάρτηση, είναι αναληθές.

Ιουνίου 30, 2018

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 4

Filed under: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ — passipoularidou @ 1:45 μμ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 4

by  https://dimotisd.blogspot.com/

Μία παρέμβαση του εκλεκτού συνδημότη Στέφανου Μιχιώτη με αναγκάζει να ανοίξω μία παρένθεση, προκειμένου να του απαντήσω.

Αγαπητέ συνδημότη Στέφανε Μιχιώτη.

Άλλα λέω εγώ και άλλα μου αποδίδεις εσύ ότι λέω (θέλω να πιστεύω εκ παραδρομής, αφού η καλοπιστία σου είναι δεδομένη).

Εγώ ποτέ δε μίλησα (ούτε καν μπορούσα να μιλήσω) για «τελεσιδικία» του Φύλλου Μεταβολών και Ελλείψεων (και όχι Φύλλου Ελέγχου, όπως το αποκαλείς, συγχέοντας προφανώς το Ελεγκτικό Συνέδριο με την Εφορία, όπως ακριβώς και προηγουμένως, όταν μιλούσες για «κατηγορούμενους», το είχες μπλέξει με τα ποινικά δικαστήρια), αφού δεν έχει γίνει καμία δίκη, απαραίτητη προϋπόθεση (όπως το λέει και η ίδια η λέξη) ώστε να μπορεί να κάνει κανείς λόγο περί «τελεσιδικίας».

Αυτό που είπα είναι ότι η διαδικασία σύνταξης του Φύλλου Μεταβολών και Ελλείψεων έχει ήδη αποπερατωθεί, ότι το Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων είναι πράξη εκτελεστή και ότι, βάσει της πράξης αυτής, πρέπει να κατατεθεί στο ταμείο του Δήμου το συνολικό ποσό του ελλείμματος των 483.500 ευρώ και να αποσταλούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα σχετικά Γραμμάτια Είσπραξης.

Αυτά είναι όσα, σαφώς-σαφέστατα, αναφέρονται στην τελευταία παράγραφο του Φύλλου Μεταβολών και Ελλείψεων, την οποία, νομίζω, οφείλεις να αναρτήσεις, έτσι ώστε να είναι σε θέση ο κάθε ενδιαφερόμενος, συγκρίνοντας τις εκατέρωθεν απόψεις, να είναι σε θέση να διακρίνει την ενημέρωση από τις «κραυγές των Βοιωτών».

Τώρα, σε ό,τι  αφορά, το γεγονός (όπως εσύ το παρουσιάζεις) ότι ο Δήμαρχος δεν προχώρησε σε καταλογισμούς, ζήτα του δημοσίως σχετική ενημέρωση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, μήπως μάθουμε και εμείς τι συμβαίνει.

Κλείνει η παρένθεση.

Κατά τη διεξαγωγή του δημόσιου «περί τα κοινά» διαλόγου, υπάρχει η υποχρέωση τήρησης ισορροπίας μεταξύ, αφ’ ενός μεν των δικαιωμάτων της επιδίωξης ενημέρωσης και της έκφρασης γνώμης και, αφ’ ετέρου, των προστατευτέων δικαιωμάτων (τιμή και υπόληψη, προσωπικά δεδομένα, κλπ) των προσώπων που τυχόν εμπλέκονται στην υπό συζήτηση υπόθεση κοινού ενδιαφέροντος.

Πολλές φορές, των δεύτερων πιο πάνω δικαιωμάτων γίνεται καταχρηστική προσεπίκληση (ως επί το πλείστον από όσους «έχουν λερωμένη τη φωλιά τους») προκειμένου να φιμωθούν τα στόματα των ενοχλητικών με «χτυπήματα κάτω από τη μέση», συνήθως με την απειλή είτε και την υποβολή ψευτομηνύσεων και ψευτοαγωγών.

Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα και τη δημόσια δράση τους που σχετίζεται με τα κοινά, δέον να θεωρηθεί ότι, ένεκα της λεγόμενης «πολιτικής ευθύνης» τους, τα πιο πάνω προστατευτέα ατομικά δικαιώματα είναι δυνατόν ενίοτε να υποχωρούν, όταν αναφύεται ως υπέρτερο προστατευτέο αγαθό είτε το δικαίωμα της ενημέρωσης του κοινού για τη δημόσια δράση τους είτε, ακόμη, και το δικαίωμα της διεξαγωγής του σχετικού δημόσιου διαλόγου από τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Κοινώς, τα πολιτικά πρόσωπα, όταν ελέγχονται στα πλαίσια της πολιτικής τους δράσης για τυχόν πολιτικές ευθύνες, οφείλουν να αποφεύγουν να επικαλούνται προσχηματικά ότι, δήθεν-τάχα, θίγονται τα ατομικά τους δικαιώματα και τα προσωπικά τους δεδομένα και να οχυρώνονται πίσω από μηνύσεις και αγωγές, παρά οφείλουν να βγαίνουν και να απαντάνε δημόσια επί της ουσίας των ζητημάτων και των ερωτημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία (εννοείται, πάντοτε, σε ό,τι αφορά τα κοινά), έστω και αν αυτό τους είναι δυσάρεστο και ενοχλητικό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επί τέλους, μετά από υπεκφυγές και πολύμηνο «κλεφτοπόλεμο» με μηνύσεις και αγωγές, η πλευρά του Γιάννη Καλαφατέλη εμφανίζεται να αναλαμβάνει την πλήρη πολιτική ευθύνη των πεπραγμένων της και, όχι μόνον αυτό, παρά ευθαρσώς ανακοινώνει πως έκανε ό,τι έπρεπε να γίνει και πως το ίδιο θα έκανε και σήμερα!

Εμφανής η πρόκληση για επί της ουσίας δημόσιο διάλογο.

Κάλιο αργά παρά ποτέ.

Ανταποκρινόμαστε, ελπίζοντας η παρέμβασή μας να κινηθεί στα πλαίσια της δεοντολογίας που πρέπει να διέπει το δημόσιο διάλογο, και να αντιμετωπιστεί ψύχραιμα, χωρίς «χτυπήματα κάτω από τη μέση» ή άλλες μεθοδεύσεις εκτροπής της συζήτησης από την ουσία της.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας της 22-6-2018, ο κορμός του πλέον πρόσφατου εν προκειμένω αφηγήματος της πλευράς του Γιάννη Καλαφατέλη συνοψίζεται στα εξής:

Το επίμαχο χρονικό διάστημα 2003-2007, η τότε Κοινότητα Κρυονερίου είχε πρόβλημα λειψυδρίας που δε μπορούσε να καλύψει η ΕΥΔΑΠ και το οποίο, ως εκ τούτου, αντιμετωπίστηκε υποχρεωτικά μέσω της προμήθειας νερού από ιδιώτες.

Το γεγονός αυτό είχε δημιουργήσει σύγκρουση καθηκόντων για το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο και τον Κοινοτάρχη Κρυονερίου, αφού η κείμενη νομοθεσία δεν άφηνε περιθώρια προμήθειας νερού από ιδιώτες.

Δηλονότι, η σύγκρουση καθηκόντων προέκυπτε αφ’ ενός από την υποχρέωση τήρησης της νομιμότητας και, αφ’ ετέρου, από την υποχρέωση αντιμετώπισης του προβλήματος της λειψυδρίας.

Έτσι, όλοι οι πιο πάνω, Κοινοτικοί Σύμβουλοι και Κοινοτάρχης Κρυονερίου, αφού ετέθησαν προ του διλήμματος νομιμότητα ή λειψυδρία, επέλεξαν ομόφωνα και συναπεφάσισαν να αντιμετωπίσουν  τη λειψυδρία μέσω του μη σύννομου τρόπου της προμήθειας νερού από ιδιώτες.

Ο νόμος που, κατά τα ανωτέρω, δεν αφήνει περιθώρια προμήθειας νερού από ιδιώτες είναι ο ν. 1739/1987 «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις», οι χαρακτηριστικότερες συνέπειες του οποίου προκύπτουν από το κάτωθι απόσπασμα της υπ’ αρ. 4530/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 «Τα νερά που βρίσκονται κάτω από το έδαφος ενός ακινήτου και μάλιστα σε τέτοιο βάθος, ώστε να υπάγονται σε υδροφόρο ορίζοντα που εκτείνεται σε μεγάλες αποστάσεις και καλύπτει πολλές ιδιοκτησίες και από το οποίο αντλούνται μεγάλες ποσότητες που καλύπτουν τις υδρευτικές ανάγκες μιας πόλης, ή αγροτικών ιδιοκτησιών, δεν μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα του ακινήτου, από το οποίο γίνεται άντληση, που παράγονται λόγω της φύσης ή του προορισμού του, δεδομένου άλλωστε, ότι μπορούν να αντληθούν στις ίδιες ακριβώς ποσότητες και από άλλο, γειτονικό ή όχι ακίνητο που βρίσκεται πάνω από τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα. Αλλ` ούτε και συστατικά του ακινήτου μπορούν να θεωρηθούν με την έννοια του άρθρου 954 παρ. 1 περ. 3 ΑΚ, γιατί το συστατικό περιορίζεται μέσα στα φυσικά όρια του ακινήτου, κάτι που δε συμβαίνει με τα αντλούμενα υπόγεια νερά από εκτεταμένο υδροφόρο ορίζοντα.

Αντίθεταείναι φυσικό αγαθό, το οποίο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον πιο πάνω ειδικό νόμο, δικαιούται να διαχειρίζεται και διαθέτει μόνο το Κράτος, ενώ ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει μόνο περιορισμένο δικαίωμα χρήσης των υπόγειων νερών για τις ανάγκες του ακινήτου του, μετά από άδεια, όχι όμως και εκμετάλλευσής του.

Αλλά και από τους περιορισμούς που επιβάλλει για τα υπόγεια νερά το άρθρο 18 παρ.1 του Συντάγματος και ο ν. 1739/1987, που εκδόθηκε κατά ρητή πρόβλεψή του, συνάγεται ότι ο κύριος ακινήτου, κάτω από το οποίο βρίσκονται υπόγεια νερά, όπως αυτά που προαναφέρθηκαν, έχει περιορισμένο δικαίωμα χρήσης (μόνο) του νερού, ύστερα από άδεια της αρχής ή και χωρίς αυτήν, κατά περίπτωση, όχι όμως και δικαίωμα διάθεσης ή εκμετάλλευσης των νερών με χρηματικό ή άλλο αντάλλαγμαοπότε δεν θεωρούνται τα υπόγεια νερά ως περιουσιακό του στοιχείο (AΠ 48/1999 ΕΕΝ 2000 373, ΣτΕ 389/1999, ΣτΕ 4531/1998 και ΣτΕ 3235/1993).

Εφόσον λοιπόν, υπό το, κατ` επιταγή του Συντάγματος, νυν ισχύον ως άνω νομικό καθεστώς, τα υπόγεια ύδατα δεν αποτελούν ιδιοκτησία του κυρίου του ακινήτου, κάτω από το οποίο διέρχονται, δεν είναι δεκτικά διαθέσεως σε τρίτους, η οποία άλλωστε απαγορεύεται ρητώς από τις ανωτέρω, αναγκαστικού δικαίου, όπως λέχθηκε, διατάξεις, ο ιδιοκτήτης, δε, του ακινήτου στο οποίο διενεργήθηκε η ανόρυξη της γεώτρησης, έχει απλώς δικαίωμα χρήσεως αυτών και μάλιστα περιορισμένης, κατά τους όρους της οικείας νομαρχιακής αποφάσεως, που του παρέχει το δικαίωμα αυτό.»

Εν όψει των ανωτέρω, προκύπτει ότι αυτό που καλούμεθα να πιστέψουμε (βάσει, πάντοτε, του πιο πάνω από 22-6-2018 αφηγήματος της πλευράς Γιάννη Καλαφατέλη) είναι ότι όλοι οι τότε Κοινοτικοί Σύμβουλοι και ο Κοινοτάρχης Κρυονερίου, τελώντας σε επίγνωση του γεγονότος ότι,  ουσιαστικά, το νερό που χρυσοπλήρωνε η Κοινότητα σε κατόχους διαφόρων αγροτικών γεωτρήσεων ήταν «κλεψιμαίικο» από το Κράτος, παρ’ όλ’ αυτά, μπούκωσαν με 240.000 ευρώ τον πρώτο αγρότη-νερουλά και τάισαν με 80.000 ευρώ τους επόμενους, ενεργώντας, τρόπον τινά, ως «κλεπταποδόχοι».

Αυτά είναι εξωπραγματικά σενάρια που επ’ ουδενί μπορούν να γίνουν πιστευτά και προσβάλλουν τη νοημοσύνη του μέσου κοινού ανθρώπου.

Πρόκειται για μια υπόθεση που συγκλονίζει το Δήμο και η οποία έχει να κάνει με την «τιμή και την υπόληψη» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως θεσμού.

Διότι, δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνεται από την Ενωτική Πρωτοβουλία ότι ένα ολόκληρο Κοινοτικό Συμβούλιο σκεπτόταν και ενεργούσε ως άνω και να μην δημιουργείται  μείζον πολιτικό ζήτημα «τιμής και υπόληψης» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως θεσμού.

Συνακόλουθα, δεν είναι δυνατόν οι τότε Κοινοτικοί Σύμβουλοι Κρυονερίου να συνεχίσουν να σιωπούν, ανεχόμενοι το «καπέλωμά» τους από την ανακοίνωση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας της 22-6-2018.

Οφείλουν να βγουν και να ενημερώσουν δημοσίως αν και τι εγνώριζαν.

Άλλως, μένουν εκτεθειμένοι οι ίδιοι και, με τη σιωπή τους, αφήνουν εκτεθειμένη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ιουνίου 28, 2018

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 3

Filed under: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ — passipoularidou @ 9:08 μμ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 3

by https://dimotisd.blogspot.com/2018/06/3.html

Στο σημείο αυτό, ανοίγουμε μία παρένθεση προκειμένου να διευκρινιστούν κάποια ζητήματα που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου (την οποία, σημειωτέον, έχει και ο Γιάννης Καλαφατέλης), οι ενδεχόμενες ευθύνες από τυχούσα μη σύννομη διοικητική πράξη μπορούν να είναι διαφόρων ειδών και, συγκεκριμένα, πειθαρχικές, αστικές, ποινικές και δημοσιονομικές.

Αναφορικά με τη δημοσιονομική ευθύνη, που ιδίως ενδιαφέρει εν προκειμένω, από την πιο πάνω γνωμοδότηση προκύπτει ότι:

Η δημοσιονομική ευθύνη στηρίζεται στις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού και αφορά στον επιβαλλόμενο καταλογισμό κάθε ζημίας που προκύπτει από τη μη σύννομη διαχείριση των οικονομικών του Ο.Τ.Α., για την αποκατάσταση της οποίας ευθύνονται οι υπαίτιοι (υπόλογοι), ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη δόλου (ακόμη δηλαδή και αν υπάρχει μόνο ελαφρά αμέλεια), και είναι εντελώς διάφορη και διακριτή της αστικής, της πειθαρχικής και ποινικής ευθύνης, για την οποία (ποινική ευθύνη) απαιτείται η ύπαρξη δόλου(πρόθεσης).

Έλλειμα δημοσίου υπολόγου είναι (μεταξύ άλλων) και οποιαδήποτε έλλειψη χρημάτων που διαπιστώνεται με τη νόμιμη διαδικασία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση διαχείρισης που θεωρείται έλλειμμα από το νόμο, όπως κάθε πληρωμή που έγινε χωρίς νόμιμα δικαιολογητικά, κάθε δαπάνη για την οποία είτε δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες είτε έγινε αχρεώστητα, κλπ.

Το έλλειμα που παρουσιάζουν οι δημόσιοι υπόλογοι καταλογίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση από τα αρμόδια για την επιθεώρηση των υπολόγων όργανα, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι Οικονομικοί Επιθεωρητές, κλπ.

Κλείνει η παρένθεση.

Από τα πιο πάνω, προκύπτει ότι είναι λάθος ο ισχυρισμός του εκλεκτού συνδημότη Νίκου Δακορώνια, ως διαχειριστή ιστότοπου τοπικής ενημέρωσης, ότι, δήθεν, «η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας, χωρίς να έχουν αποδειχθεί και καταλογιστεί ευθύνες» και, συνακόλουθα, λάθος είναι τόσο η αυτολογοκρισία που επέβαλε στον εαυτό του όσο και ο τρόπος που χαρακτηρίζει τη σχετική με το θέμα ανακοίνωση των Ανοιχτών Οριζόντων, κατόπιν προσεπίκλησης, ως αιτιολογίας, του πιο πάνω ανακριβούς ισχυρισμού.

Και τούτο διότι, αντίθετα με τα πιο πάνω λεγόμενα του Νίκου Δακορώνια, σε ό,τι αφορά την υπόθεση των “νερών”, η έρευνα από πλευράς Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ΗΔΗ αποπερατωθεί και έχουν αποδειχθεί και καταλογιστεί ευθύνες στους υπολόγους, με πρώτο-πρώτο τον Γιάννη Καλαφατέλη και τελευταίο τον ιδιώτη αγρότη-νερουλά, ο οποίος (σύμφωνα πάντα με το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου) ενθυλάκωσε αχρεώστητα 240.000 ευρώ.

Επίσης, είναι λάθος και ο ισχυρισμός του εκλεκτού συνδημότη Στέφανου Μιχιώτη ότι «δεν πρόκειται για οριστικό καταλογισμό παρά για πρόσκληση κατάθεσης εγγράφων εξηγήσεων από τους κατανομαζόμενους (από τον μηνυτή Πασιπουλαρίδη)» αλλά και ότι «οι κατηγορούμενοι είναι 17».

Και τούτο διότι, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η διαδικασία του καταλογισμού έχει ΗΔΗ αποπερατωθεί και, βέβαια, δεν πρόκειται περί διαδικασίας αναζήτησης ποινικών ευθυνών, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει λόγος περί «κατηγορουμένων», «μηνυτή», «πρόσκλησης κατάθεσης εγγράφων εξηγήσεων» κλπ, αλλά μόνον περί «υπολόγων χρηματικού ελλείμματος», «καταγγέλλοντος», «επίδοσης Φύλλου Μεταβολών και Ελλείψεων», κλπ.

Βεβαίως, νόμιμο δικαίωμα οποιουδήποτε υπόλογου είναι, αν το θέλει, να ζητήσει από το ίδιο αυτό το δικαστήριο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τη μείωση ή και την εξάλειψη του σε βάρος του καταλογισμού.

Αυτό όμως δεν αναιρεί την εκτελεστότητα του Φύλλου Μεταβολών και Ελλείψεων, που έχει κοινοποιηθεί στους υπόλογους, προκειμένου να κατατεθεί στο ταμείο του Δήμου το συνολικό ποσό του ελλείμματος των 483.500 ευρώ.

Κατόπιν τούτων, δε μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε άποψη περί ανάγκης, δήθεν, επιβολής «απαγορευτικού» στο δημόσιο διάλογο επί του συγκεκριμένου θέματος δια λόγους, τάχα, δεοντολογίας, ήτοι με το πρόσχημα ότι «καθείς φέρει το τεκμήριο της αθωότητας, μέχρις να δικαστεί και να καταδικαστεί ως ένοχος».

Διότι, η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αφορά στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης αλλά στο δημοσιονομικό, δηλαδή στην αναπλήρωση χρηματικού ελλείμματος διαπιστωμένου ΗΔΗ με τη νόμιμη διαδικασία, ήτοι κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης (Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων) που έχει συνταχθεί από αρμόδιο όργανο (Ελεγκτικό Συνέδριο).

Μήπως, όμως, μπορεί να επιβληθεί «απαγορευτικό» με πρόσχημα τα λεγόμενα «προσωπικά δεδομένα;»

Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο επιφυλασόμεθα στα επόμενα και το οποίο άπτεται τόσο της λεγόμενης «πολιτικής ευθύνης» όσο και του δικαιώματος του πολίτη για πληροφόρηση «περί τα κοινά».

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2

Filed under: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ — passipoularidou @ 9:00 μμ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2

by  https://dimotisd.blogspot.com/2018/06/2_26.html

Από την προηγούμενη ανάρτηση (ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 1), προκύπτει άμεσα το εξής εύλογο ερώτημα:

Πως εννοεί η Ενωτική Πρωτοβουλία την ενημέρωση των πολιτών;

Και τούτο διότι, πριν την κοινοποίηση του πορίσματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η πληροφόρηση των πολιτών από πλευράς Ενωτικής Πρωτοβουλίας ήταν ότι όλα ανεξαίρετα τα καταγγελλόμενα ήταν ανυπόστατα, ψευδή και συκοφαντικά.

Τα ίδια, βέβαια, έλεγε ο Γιάννης Καλαφατέλης και οι μάρτυρές του, ότι, δηλαδή, ενώ ο Διονύσης Ζαμάνης γνώριζε ότι η καταγγελία του Αβραάμ Πασιπουλαρίδη για την οικονομική ατασθαλία των “νερών” ήταν ψευδής, παρά ταύτα χρησιμοποιούσε την καταγγελία αυτή για να συκοφαντεί.

Από το πλήρως αιτιολογημένο πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προέκυψε όχι μόνον ότι η καταγγελία του Αβραάμ Πασιπουλαρίδη ήταν βάσιμη εκατό τοις εκατό, αλλά, επί πλέον, προέκυψαν και άλλες (πέραν των καταγγελλομένων) πρόσθετες παρανομίες.

Κατόπιν (και ένεκα) του εν λόγω πορίσματος, ο  Γιάννης Καλαφατέλης και η Ενωτική Πρωτοβουλία ανακοινώνουν τώρα ότι:

«Η τότε νομοθεσία άφηνε ελάχιστα περιθώρια προμήθειας νερού από ιδιώτες, γεγονός που δημιουργούσε σύγκρουση καθηκόντων για το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο και τον Κοινοτάρχη Κρυονερίου: Αντιμετώπιση των αναγκών του κόσμου και ενδεχομένων προβλημάτων δημόσιας υγείας ή γραφειοκρατική αντίληψη του νόμου “για να είμαστε καλυμμένοι;”

Η απάντηση ήταν ομόφωνη: οι ανάγκες έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα πάση θυσία και, παράλληλα, να ξεκινήσει μία προσπάθεια μόνιμης επίλυσης του προβλήματος. Όπως και έγινε

Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, οι της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, κάνοντας στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών, ισχυρίζονται τώρα ότι ολόκληρο το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο και ο τότε Κοινοτάρχης Κρυονερίου Γιάννης Καλαφατέλης εγνώριζαν ότι παρανομούν αλλ’ ότι, λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης άμεσων αναγκών, επέλεξαν ομόφωνα να πράξουν τα όσα μη σύννομα έπραξαν.

Ανεξαρτήτως του ότι, όπως θα εκτεθεί στην επόμενη ανάρτηση, ο άνω ισχυρισμός ελέγχεται ως ανακριβής, σε κάθε περίπτωση, ούτως ή άλλως, εδώ προκύπτει ομολογία παραπληροφόρησης των πολιτών από πλευράς Ενωτικής Πρωτοβουλίας, αφού, ενώ πριν δήλωναν ότι όλα ήταν “εν τάξει”, τώρα δηλώνουν ότι δεν ήταν “εν τάξει”.

Επιπλέον, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι (σύμφωνα πάντα με την πιο πάνω τελευταία δήλωση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας) οι τότε κοινοτικοί σύμβουλοι Κρυονερίου τελούσαν σε επίγνωση ότι η υπόθεση των “νερών” δεν ήταν “εν τάξει”, προκύπτει ότι η πιο πάνω παραπληροφόρηση, από πλευράς τουλάχιστον Γιάννη Καλαφατέλη, ήταν και συνειδητή.

Αν αυτός είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνονται οι της Ενωτικής Πρωτοβουλίας την ενημέρωση των πολιτών (περί της οποίας, σημειωτέον και προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, ορθώς κόπτονται και μοχθούν) ίσως θα πρέπει να το ξαναδούν το θέμα κάπως πιο σοβαρά.

Και, πάντως, αν οι της Ενωτικής Πρωτοβουλίας σέβονται στοιχειωδώς την έννοια “πληροφόρηση του πολίτη” (επαναλαμβάνουμε: ΑΝ), τότε νομίζουμε ότιοφείλουν να ζητήσουν δημοσίως συγγνώμη.

ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 1

Filed under: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Uncategorized — passipoularidou @ 8:54 μμ

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 1

by https://dimotisd.blogspot.com/2018/06/1_20.html

Σε αλλεπάλληλα δελτία τύπου της 14-9-2017, της 18-9-2017 και της 20-9-2017, οι της  Ενωτικής Πρωτοβουλίας, αφού επισημαίνουν ότι «η διαφάνεια και η ενημέρωση των πολιτών είναι μεγάλης σημασίας για εμάς» καθώς και ότι «πιστεύουμε στη διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών», δηλώνουν ότι «από σήμερα και στο εξής θα δίνουμε για όλα τα σοβαρά θέματα που αφορούν το Δήμο Διονύσου την δημοσιότητα που πρέπει με δελτία τύπου».

Παράλληλα, αρχής γενομένης (τουλάχιστον) με το δελτίο τύπου της 30-8-2017, που τιτλοφορείται «Ο μύθος του καλού νοικοκύρη και ο ανυπόληπτος δήμαρχος», η Ενωτική Πρωτοβουλία εξαπέλυσε μία συνεχή κατά μέτωπο επίθεση εναντίον των Ανοιχτών Οριζόντων και του  δημάρχου Διονύση Ζαμάνη, προσωπικά.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, περί τις αρχές φθινοπώρου έτους 2017, η Ενωτική Πρωτοβουλία του Γιάννη Καλαφατέλη μεθόδευσε και έθεσε σ’ εφαρμογή ένα σχέδιο, με στόχο, εν όψει και των επερχόμενων δημοτικών εκλογών, να αποκτήσει το λεγόμενο “ηθικό πλεονέκτημα” έναντι των Ανοιχτών Οριζόντων του Διονύση Ζαμάνη.

Ο Διονύσης Ζαμάνης “σήκωσε το γάντι” που του “πέταξε” ο Γιάννης Καλαφατέλης, κατ’ αρχήν αμυνόμενος (δηλαδή απαντώντας επί της ουσίας των σε βάρος του μομφών) και, εν συνεχεία, αντεπιτιθέμενος με την πολύκροτη υπόθεση “Νερά του Κρυονερίου”.

Η απάντηση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας στην πιο πάνω αντεπίθεση ήταν μία απόπειρα επιβολής “σιωπητήριου”, μέσω της “απειλής” δικαστηρίων.

Χαρακτηριστικό εν προκειμένω είναι το απόσπασμα του δελτίου τύπου της Ενωτικής Πρωτοβουλίας της 12-10-2017, με τίτλο «Βάλτε ένα φρένο στην αθλιότητα», όπου διαλαμβάνονται σχετικά τα εξής: «Και ας προσέχουν όσοι με επιπολαιότητα αναπαράγουν τα συκοφαντικά σενάρια της γνωστής ομάδας, διότι θα κληθούν από τη δικαιοσύνη, μαζί με άλλους, να αποδείξουν με ποιά στοιχεία προσβάλλουν και διασύρουν και με ποιους υπολογισμούς μιλούν για βλάβη μισού εκατομμυρίου ευρώ. Βάλτε ένα φρένο στην αθλιότητα. Όσο είναι καιρός».

Υλοποιώντας την πιο πάνω “απειλή”, προς παραδειγματισμό και προκειμένου να επιβάλει το άνω γενικό  “σιωπητήριο” σε όσους παράγουν και αναπαράγουν κρίσεις και σχόλια για την υπόθεση των “νερών”, ο Γιάννης Καλαφατέλης υπέβαλε μήνυση και αγωγή σε βάρος του δημάρχου Διονύση Ζαμάνη, ζητώντας του (μεταξύ άλλων και) 300.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη, λόγω “συκοφαντικής δυσφήμισης”.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες, ως μάρτυρες του Γιάννη Καλαφατέλη χρησιμοποιήθηκαν οι πολιτικοί του συνεργάτες Μανώλης Γαρεφαλάκης, Τάσος Καρασαρλής και Γιάννης Κανατσούλης.

Ως ημερομηνία συζήτησης της αγωγής ορίστηκε η 17-5-2018, πλην όμως, κατόπιν σχετικού αιτήματος αναβολής από πλευράς του εναγομένου δημάρχου (προκειμένου, όπως δήλωσε ο ίδιος δημοσίως, να έχει προηγουμένως εκδοθεί το σχετικό πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και να προλάβει να υποβάλει ανταγωγή, καθώς και να στραφεί εναντίον των άνω μαρτύρων), η συζήτηση αυτή αναβλήθηκε για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2018.

Λίγες μέρες μετά, στις 21-5-2018, με αφορμή την πιο πάνω αναβολή, ο Γιάννης Καλαφατέλης έβγαλε ανακοίνωση, με τίτλο «Οργή και θλίψη», όπου (μεταξύ άλλων) λοιδωρούσε τον Διονύση Ζαμάνη ότι «εξαφανίστηκε σαν τρομαγμένο “γατί”» καθώς και ότι «το “νεράκι” της αλήθειας θα το πιεί και θα είναι αλμυρό», καταλήγοντας ως εξής:

«Βάσει σχεδίου, ο κύριος Ζαμάνης προτιμά να αφήσει να σέρνονται φήμες εναντίον συμπολιτών μας, αντί να τις ξεκαθαρίσει. Προτιμά να φυγομαχήσει και να κρυφτεί, όπως κάνει και για τα προβλήματα του δήμου, παρά να αναλάβει την ευθύνη όσων είπε και έκανε. Θλιβερό ο πρώτος πολίτης της πόλης να αποδεικνύεται κοινός συκοφάντης και δειλός, είναι κρίμα και άδικο για τους δημότες».

Και, μη αρκούμενοι στην ως άνω ανακοίνωση, οι της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, με επόμενη ανακοίνωσή τους της 24-5-2018 τιτλοφορούμενη «Ο πρόχειρος κ. Ζαμάνης», λοιδωρούσαν και πάλι τον Διονύση Ζαμάνη ότι (υποβάλλοντας αυτός, ως εναγόμενος, το πιο πάνω αίτημα αναβολής) φυγομάχησε και έγινε “λαγός”, καταλήγοντας ως εξής: «Μπορείτε να φανταστείτε κ. Ζαμάνη τι θα συμβεί τον Δεκέμβριο, που θα εκδικαστεί η αγωγή, αν νωρίτερα το Ελεγκτικό Συνέδριο τον έχει απαλλάξει;» (εννοούν τον Γιάννη Καλαφατέλη). «Να σας βοηθήσουμε: Τα παιχνίδια της προχειρότητας και της ανεντιμότητας θα τελειώσουν μιά για πάντα κύριε Ζαμάνη!».

Λίγες μέρες μετά, αρχές Ιουνίου 2018, κατέφθασε στο Δήμο το πόρισμα (φύλλο μεταβολών και ελλείψεων) της 6ης Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου το σχετικό με την υπόθεση “Νερά του Κρυονερίου”, που κοινοποιήθηκε άμεσα, μεταξύ άλλων, και στον Γιάννη Καλαφατέλη.

Με καθυστέρηση αρκετών ημερών, στις 22-6-2018, οι της Ενωτικής Πρωτοβουλίας έβγαλαν ανακοίνωση, το ενδιαφέρον τμήμα της οποίας έχει ως εξής:

«ΚΑΝΑΜΕ Ο,ΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ!

Το 2002, λόγω της ραγδαίας αστικοποίησης, η τότε Κοινότητα Κρυονερίου είχε αυξημένες ανάγκες υδροδότησης που, σε συνδυασμό με την βεβαιωμένη αδυναμία της ΕΥΔΑΠ να τις καλύψει, δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας.

Από την άλλη, η τότε νομοθεσία άφηνε ελάχιστα περιθώρια προμήθειας νερού από ιδιώτες, γεγονός που δημιουργούσε σύγκρουση καθηκόντων για το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο και τον Κοινοτάρχη Κρυονερίου: Αντιμετώπιση των αναγκών του κόσμου και ενδεχομένων προβλημάτων δημόσιας υγείας ή γραφειοκρατική αντίληψη του νόμου “για να είμαστε καλυμμένοι;”.

Η απάντηση ήταν ομόφωνη: οι ανάγκες έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα πάση θυσία και, παράλληλα, να ξεκινήσει μια προσπάθεια μόνιμης επίλυσης του προβλήματος. Όπως και έγινε. Η Κοινότητα, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, πέτυχε προμήθεια νερού στη μισή τιμή, από ότι θα πλήρωνε στην ΕΥΔΑΠ, η οποία από το 2008 αύξησε την παροχή νερού στο Κρυονέρι. Οι επιλογές μας αυτές, που ωφέλησαν διπλά την περιοχή, δικαιώθηκαν αργότερα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που τις ενέκρινε.
»

Είναι προφανές ότι, εν προκειμένω, έχουμε να κάνουμε με μία πολιτική αντιπαράθεση, που (μεταξύ άλλων) διεξάγεται και μέσω ενός δημοσίου διαλόγου, στον οποίο είναι φυσικό να παρεμβαίνουν και διάφοροι ενδιαφερόμενοι δημότες.

Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ο πιο πάνω δημόσιος διάλογος απετέλεσε συνειδητή πολιτική επιλογή των ανθρώπων της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, στα πλαίσια της αναγκαίας ενημέρωσης των πολιτών.

Από σήμερα, λοιπόν, στον πιο πάνω δημοσίως διεξαγόμενο διάλογο παρεμβαίνει και ο ιστότοπος «ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ», πιστεύοντας, όπως ακριβώς και η Ενωτική Πρωτοβουλία, ότι «η διαφάνεια και η ενημέρωση των πολιτών είναι μεγάλης σημασίας».

Μαΐου 7, 2018

ΟΙ ΛΑΚΚΟΎΒΕΣ ΚΑΛΆ ΚΡΑΤΟΎΝ ΣΤΟ ΔΉΜΟ ΔΙΟΝΎΣΟΥ

Filed under: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ — passipoularidou @ 7:31 μμ

Μετά την χθεσινή βροχή της 6-5-2018, σήμερα 7-5-2018, εμφανίστηκε ξανά  επί της 25ης Μαρτίου στη Δροσιά στο ίδιο σημείο η λακκούβα που υπήρχε εκεί προ διμήνου περίπου ,  υποτίθεται ότι με την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών αποκαταστάθηκε η κακοτεχνία  και ασφαλτοστώθηκε το σημείο.

Οι παρακάτω φωτογραφίες επιβεβαιώνουν την πλημμελή επίβλεψη που έγινε από πλευράς των Τεχνικών Υπηρεσιών για την αποκατάσταση της κακοτεχνίας τα συμπεράσματα δικά σας.

 

,

 

Older Posts »

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: